[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/DnS7x7EWsAAx7gB.jpg","title":"T\u00dcM BELED\u0130YELER AK PART\u0130L\u0130 OLACAK","entry_date":"Eyl\u00fcl 19, 2018 - 10:46:00","haber_content":"

AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Karada\u011f a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131nda yerel se\u00e7ime iddial\u0131 bir \u015fekilde haz\u0131rland\u0131klar\u0131n\u0131 kaydederek, \u201c14 il\u00e7e ve 2 belde t\u00fcm\u00fcn\u00fc alaca\u011f\u0131z\u201d dedi.<\/p>

<\/p>

Daha sonra konu\u015fan AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu ise, AK Parti\u2019nin 2023,2053 ve 2073 hedefleri i\u00e7in 31 Mart yerel se\u00e7imin \u00f6nemli oldu\u011funu kaydederek, \u201c31 Mart hedeflerimizin kilometre ta\u015f\u0131d\u0131r\u201d dedi<\/p>

Milletvekili O\u011fuzhan Kaya da \u201cNefsimizi, kinimizi, \u2018benim dedi\u011fim olmad\u0131\u2019 mant\u0131\u011f\u0131n\u0131 bir kenara b\u0131rak\u0131p AK Partimiz i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmal\u0131y\u0131z. Kendi i\u015fimizden \u00f6nce partimizin i\u015fini halletmeliyiz. D\u00fcsturumuz i\u015fimizi iyi yapmak olmal\u0131. Sahada olmak, sab\u0131rl\u0131 olmak, kibir ve enaniyetten uzak durmak. \u0130yilik etmek ve tevekk\u00fcl etmek. Se\u00e7imler i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. Herkesin bir plan\u0131 olabilir. Planlar\u0131n en iyisini Allah yapar. Kazanan AK Parti olsun diye \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. B\u00f6yle olunca mutlaka Allah bize yard\u0131m edecektir\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, Adnan Menderes gibi Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131nda \u2018yeter s\u00f6z milletin\u201d diye yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydederek, \u201cBiz, \u2018Millet devleti y\u00f6netecek\u2019 dedi\u011fimiz i\u00e7in \u015fuanda da \u00fclkemizin \u00fcst\u00fcnde oyunlar oynanmaktad\u0131r. 1950-60\u2019l\u0131 y\u0131llardan fark\u0131m\u0131z milletin kendine yap\u0131lan operasyonlara direnmesidir. Recep Tayyip Erdo\u011fan ve ekibine sahip \u00e7\u0131kmas\u0131d\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti\u2019de yerel se\u00e7imlere y\u00f6nelik de\u011ferlendirme toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenlendi. \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Av.Mehmet Karada\u011f,Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, O\u011fuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zeki G\u00fcl, il Genel Meclis Ba\u015fkan\u0131 Halil \u0130brahim Kaya,il\u00e7e belediye ba\u015fkanlar\u0131 ve il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131, kad\u0131n ve gen\u00e7lik kollar\u0131 ba\u015fkanlar\u0131 kat\u0131ld\u0131.","prev_link":"http://www.akparticorum.org.tr\/tr\/haber\/sehitlik-ve-gazilik-makamlarin-en-buyugudur\/38154","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/milletimiz-15-temmuz-gecesi-darbe-zihniyetini-ortadan-kaldirdi\/38152\/19","haber_url":"http://www.akparticorum.org.tr\/tr\/haber\/milletimiz-15-temmuz-gecesi-darbe-zihniyetini-ortadan-kaldirdi\/38152"}]