[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/b503680d-6e0f-4bf7-b539-e5c2d3b8158b.jpg","title":"\u2018Milletimiz 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini ortadan kald\u0131rd\u0131\u2019","entry_date":"Eyl\u00fcl 19, 2018 - 10:46:00","haber_content":"

AK Parti \u00c7orum \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Ba\u015fbakan Adnan Menderes ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n cunta taraf\u0131ndan idam edilmesinin 57.y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc nedeniyle bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131 tepkisini dile getirdi.<\/p>

PTT Merkez \u015eubesi yan\u0131nda d\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda konu\u015fan AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Karada\u011f, 17 Eyl\u00fcl 1961 tarihinde millet egemenli\u011finin ilk kez cunta egemenli\u011fi alt\u0131na al\u0131nmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra 27 May\u0131s Darbesi\u2019ni di\u011fer darbelerden ay\u0131ran en ac\u0131 olay\u0131n ise T\u00fcrkiye Cumhuriyeti\u2019nin se\u00e7ilmi\u015f Ba\u015f Vekili Adnan Menderes\u2019in idam edilmesi oldu\u011funu s\u00f6yledi.<\/p>

<\/p>

\u201827 MAYIS ANT\u0130 DEMOKRAT\u0130K M\u00dcDAHALELER\u0130N \u00d6N\u00dcN\u00dc A\u00c7TI\u2019<\/p>

27 May\u0131s darbesinin T\u00fcrkiye\u2019de ileriye d\u00f6n\u00fck toplumsal, siyasal, hukuksal, k\u00fclt\u00fcrel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Karada\u011f, \u201cYasalara ayk\u0131r\u0131 bi\u00e7imde Anayasa, ihtilal fig\u00fcranlar\u0131na ba\u011f\u0131ml\u0131 hale getirilmi\u015f ve zincirleme anti demokratik m\u00fcdahalelerin \u00f6n\u00fc a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Devam eden zaman zarf\u0131nda T\u00fcrk siyasi tarihinde kapanmayan yaralar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na neden olan, darbeler, e-muht\u0131ralar, askeri kalk\u0131\u015fmalar ve m\u00fcdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye u\u011fratm\u0131\u015ft\u0131r\u201d dedi.<\/p>

<\/p>

\u2018MENDERES T\u00dcRK\u0130YE\u2019YE \u00c7A\u011e ATLATMI\u015eTI\u2019<\/p>

Millet egemenli\u011finin ilk kez cunta egemenli\u011fi alt\u0131na al\u0131nmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra 27 May\u0131s darbesini di\u011fer darbelerden ay\u0131ran en ac\u0131 olay\u0131n ise T\u00fcrkiye Cumhuriyeti\u2019nin se\u00e7ilmi\u015f Ba\u015f Vekili Adnan Menderes\u2019in idam edilmesi oldu\u011funu kaydeden Mehmet Karada\u011f, \u201c27 May\u0131s 1960 darbesinin izd\u00fc\u015f\u00fcmleri incelendi\u011finde 15 Temmuz al\u00e7ak FET\u00d6 Darbe Giri\u015fimi\u2019nin ayn\u0131 kalemden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lmaktad\u0131r. Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, k\u00f6pr\u00fcler ve daha pek \u00e7ok teknik ve mimari projeyle d\u00f6nemin T\u00fcrkiye\u2019sine \u00e7a\u011f atlatm\u0131\u015ft\u0131r. Dini yasaklamalar\u0131n ve zul\u00fcmlerin telafisine giri\u015ferek ilk \u00f6nce T\u00fcrk\u00e7e okunan ezan\u0131 asl\u0131na d\u00f6nd\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fcr. Hem d\u00fc\u015f\u00fcnce hem de ibadet \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7an, insan odakl\u0131 hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve \u00e7al\u0131\u015fma arkada\u015flar\u0131n\u0131n \u00e7\u0131\u011f\u0131r a\u00e7an bu icraatlar\u0131 baz\u0131 \u00e7evreleri rahats\u0131z etmeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. As\u0131ls\u0131z iddialarla itham edilen se\u00e7ilmi\u015f h\u00fck\u00fcmete y\u00f6nelik ba\u015flat\u0131lan alg\u0131 operasyonuyla darbeye ortam haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>

Se\u00e7ilmi\u015f h\u00fck\u00fcmetin silah zoruyla g\u00f6revden al\u0131nmas\u0131yla, Ba\u015fbakan, kabine \u00fcyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasad\u0131\u015f\u0131 karar merciinde vesayet\u00e7i vicdan\u0131n insaf\u0131na b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Milletten ve adaletten uzak \u015fekilde kurulan mahkemede 11 ay s\u00fcren duru\u015fmalar boyunca cesur ve vakur duru\u015fundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkada\u015flar\u0131, savunma yapmalar\u0131na dahi izin verilmeyen yarg\u0131s\u0131z infazla hukuk d\u0131\u015f\u0131 muameleye maruz kalm\u0131\u015ft\u0131r. Mahkeme heyetinin kayda ge\u00e7en \u201cSizi buraya t\u0131kayan kuvvet b\u00f6yle istiyor\u201d gerek\u00e7esiyle haklar\u0131nda verilen h\u00fckm\u00fc bile \u00f6\u011frenemeyen Ba\u015fbakan Adnan Menderes, Maliye Bakan\u0131 Hasan Polatkan ile D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Fatin R\u00fc\u015ft\u00fc Zorlu dara\u011fac\u0131na \u00e7\u0131kart\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r\u201d ifadelerini kulland\u0131.<\/p>

<\/p>

\u201815 TEMMUZ GECES\u0130 DARBE Z\u0130HN\u0130YET\u0130 GER\u0130 D\u00d6NMEMEK \u00dcZERE ORTADAN KALDIRILDI\u2019<\/p>

17 Eyl\u00fcl 1961 g\u00fcn\u00fc T\u00fcrk milletinin iradesini k\u00fc\u00e7\u00fcmseyen vesayet\u00e7i zihniyeti tarihin silip s\u00fcp\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc vurgulayan Karada\u011f, a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 \u015fu ifadelerle tamamlad\u0131:<\/p>

\u201cCumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan liderli\u011finde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri d\u00f6nmemek \u00fczere ortadan kald\u0131rarak tarihin seyrini de\u011fi\u015ftirmi\u015ftir. Anadolu topraklar\u0131nda ezan okundu\u011fu s\u00fcrece aziz hat\u0131ras\u0131 ya\u015fayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkada\u015flar\u0131, milletimizin g\u00f6nl\u00fcnde sonsuza dek \u015ferefli bir davan\u0131n \u015fehitleri olarak tarihe ge\u00e7mi\u015flerdir. Bu vesileyle demokrasi \u015fehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkada\u015flar\u0131n\u0131 rahmet ve minnetle yad ediyoruz.\u201d<\/p>

<\/p>

Bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, O\u011fuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Erhan Akar, Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zeki G\u00fcl, il\u00e7e te\u015fkilat ve belediye ba\u015fkanlar\u0131 kat\u0131ld\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti \u00c7orum \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Ba\u015fbakan Adnan Menderes ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n cunta taraf\u0131ndan idam edilmesinin 57.y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc nedeniyle bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131 tepkisini dile getirdi.","prev_link":"http://www.akparticorum.org.tr\/tr\/haber\/tum-belediyeler-ak-partili-olacak\/38153","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/karadagerdogana-vatandslarin-taleplerini-iletti\/38111\/19","haber_url":"http://www.akparticorum.org.tr\/tr\/haber\/karadagerdogana-vatandslarin-taleplerini-iletti\/38111"}]