[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/4c2d9937-1e29-4a3c-b90a-bc7954238935.jpg","title":"KARADA\u011e ESNAFIN SORUNLARINI D\u0130NLED\u0130","entry_date":"Eyl\u00fcl 20, 2018 - 6:27:00","haber_content":"

AK Parti \u00c7orum \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Av. Mehmet Karada\u011f, Albayrak caddesine bulunan esnaflar\u0131 ziyaret ederek vatanda\u015flar\u0131n talep ve sorunlar\u0131n\u0131 dinledi.<\/p>

Karada\u011f, Tesbihciler \u00c7ayevi\u2019nde siyasetin ve bas\u0131n\u0131n \u00f6nemli isimleriyle bir araya geldi.<\/p>

19. D\u00f6nem Milletvekili Adnan T\u00fcrko\u011flu, Cumhuriyet Halk Partisi eski il ba\u015fkan\u0131 Osman Samsunlu, U\u011furluda\u011f eski Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Kiday, Gazeteciler Mehmet Yolyapar, Mehmet G\u00fcley, Mustafa K\u00fclc\u00fc, Ali Atan, Elvan \u015eim\u015fek, \u015eeker \u0130\u015f Sendikas\u0131 \u015eube Ba\u015fkan\u0131 Sefer Kahraman, b\u00f6lge esnaflar\u0131 Tuncay Yal\u00e7\u0131nkaya, Ziya Beyaz, Murat Softa, Hamdi K\u0131r ve \u0130dris Sat\u0131lm\u0131\u015f\u2019\u0131n da yer ald\u0131\u011f\u0131 sohbetin konusu ise yakla\u015fan yerel se\u00e7imler oldu.<\/p>

Ak Parti \u00c7orum \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Karada\u011f, CHP eski \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Osman Samsunlu ve eski Milletvekili Adnan T\u00fcrko\u011flu ile sohbet ederek, kendisine iletilen baz\u0131 talepleri de ald\u0131.<\/p>

Dostane bir havada ve samimi ortamda ge\u00e7en sohbet s\u0131ras\u0131nda konu\u015fan \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Karada\u011f, AK Parti\u2019nin se\u00e7imlere her zaman haz\u0131r oldu\u011funu ve heran bir se\u00e7im olacakm\u0131\u015f gibi sahada \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fcklerini s\u00f6yledi.<\/p>

AK Parti olarak her f\u0131rsatta esnaf ve halk ile birarada olmaya gayret ettiklerini dile getiren Karada\u011f, \u201cAK Parti\u2019nin 17 y\u0131ll\u0131k iktidar\u0131ndaki artan ba\u015far\u0131 ivmesinin alt\u0131nda yap\u0131lan hizmetlerle birlikte sahada yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n yatmaktad\u0131r. Halk\u0131n aras\u0131nda, halkla birlikte hem T\u00fcrkiye’nin emin ad\u0131mlarla 2023 hedeflerine ilerlemesini ama\u00e7l\u0131yor hem de halk\u0131n taleplerini kendilerinden dinliyor, sorunlar\u0131 yerinde tespit etme imkan\u0131m\u0131z oluyor. 24 Haziran se\u00e7imlerinde istediklerini elde edemeyen d\u0131\u015f g\u00fc\u00e7ler \u015fimdi de T\u00fcrkiye\u2019nin ekonomisine darbe yaparak bizleri y\u0131pratmaya, b\u00f6lmeye, ekonomik bask\u0131 kurmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar, \u201cBu bask\u0131lar\u0131 da vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ve esnaflar\u0131m\u0131z\u0131n deste\u011fiyle atlataca\u011f\u0131z. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z esnaflar\u0131m\u0131z bu yap\u0131lan oyunlar\u0131n fark\u0131nda her zaman oldu\u011fu gibi yine birbirimize kenetlenerek \u00fclkemiz gelece\u011fi i\u00e7in gere\u011fini yaparak g\u00fc\u00e7l\u00fc T\u00fcrkiye i\u00e7in m\u00fccadelemize devam edece\u011fiz. Esnaf\u0131m\u0131za bizlere kar\u015f\u0131 g\u00f6stermi\u015f olduklar\u0131 misafirperverlik i\u00e7inde ayr\u0131ca te\u015fekk\u00fcr ediyorum” dedi.<\/p>

<\/p>

Karada\u011f, “AK Parti 17 y\u0131ld\u0131r halk\u0131n tevecc\u00fch\u00fc sayesinde bug\u00fcnlere geldi. Halk\u0131m\u0131z\u0131n bu tevecc\u00fch\u00fc bizlere enerji veriyor. Bizlerde AK Parti\u2019nin temsilcileri olarak halk\u0131m\u0131z\u0131n bu tevecc\u00fch\u00fcne lay\u0131k olmaya gayret g\u00f6steriyoruz. T\u00fcrkiye, Cumhuriyet tarihinin en fazla hizmetini AK Parti sayesinde ald\u0131. Yine T\u00fcrkiye AK Parti ile g\u00fcn\u00fc kurtaran bir \u00fclke olmaktan \u00e7\u0131karak gelece\u011fi planlayan, \u00e7evresindeki \u00fclkelerin g\u00fcndemlerini belirleyen bir \u00fclke konumuna geldi” ifadelerini kulland\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti \u00c7orum \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Av. Mehmet Karada\u011f, Albayrak caddesine bulunan esnaflar\u0131 ziyaret ederek vatanda\u015flar\u0131n talep ve sorunlar\u0131n\u0131 dinledi","prev_link":"http://www.akparticorum.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-il-genel-meclisi-grubu-toplandi\/38238","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/sehitlik-ve-gazilik-makamlarin-en-buyugudur\/38154\/19","haber_url":"http://www.akparticorum.org.tr\/tr\/haber\/sehitlik-ve-gazilik-makamlarin-en-buyugudur\/38154"}]