[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/IMG_1012.JPG","title":"AK Parti \u0130l Genel Meclisi Grubu topland\u0131","entry_date":"Ekim 02, 2018 - 12:02:00","haber_content":"

AK Parti \u00c7orum \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Karada\u011f, k\u0131rsalda zaruri ihtiya\u00e7lardan \u00f6te konfora dayal\u0131 ihtiya\u00e7lar\u0131n konu\u015fuldu\u011funu belirterek, \u201cKentsel ya\u015fam\u0131n b\u00fct\u00fcn g\u00fczellikleirnden k\u00f6ylerimizde faydalan\u0131yor\u201d dedi.<\/p>

AK Parti \u0130l Genel Meclisi Grup Toplant\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131. AK Parti \u00c7orum \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Karada\u011f, ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda yap\u0131lan toplant\u0131da meclisin Ekim ay\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ile bug\u00fcne kadar yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc.<\/p>

AK Parti iktidar\u0131 ile birlikte k\u00f6ylerde ya\u015fanan alt yap\u0131 sorunlar\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturuldu\u011funu dile getiren Karada\u011f, k\u0131rsal kesimlerdeki temel sorunlar\u0131n b\u00fcy\u00fck oranda \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kaydederek, \u0130l Genel Meclisi’nin yapaca\u011f\u0131 son \u00e7al\u0131\u015fmalarla k\u00f6ylerin zaruri ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131n tamamlanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.<\/p>

AK Parti iktidar\u0131n\u0131n \u00c7orum’da oldu\u011fu gibi b\u00fct\u00fcn T\u00fcrkiye sath\u0131nda hizmetleri en \u00fcst seviyeye \u00e7\u0131karman\u0131n gururunu ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Karada\u011f, \u201c Art\u0131k eksik kalan i\u015fler yada yenilemelerle ilgili yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fmalar sezon sonuna do\u011fru birka\u00e7 noktada bekledi\u011fimiz parasal destekler vard\u0131. Bunlar geldi. K\u00f6y-Des kaynaklar\u0131 il\u00e7elerin tamam\u0131na iletildi. K\u00f6y-Des kanal\u0131yla yap\u0131lacak hizmetlerimiz g\u00f6revlilerin kontrol\u00fcnde yat\u0131r\u0131m i\u00e7in harcanacak. \u0130\u00e7meye suyu ve kanalizasyon tamamlanmas\u0131 gereken yerlerimiz var. Bunlarla ilgili \u00d6zel \u0130dare ve Valilik meclisinde onay\u0131 ile \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 kararla 17 milyon lira \u0130ller Bankas\u0131‘ndan destek istemi\u015ftir. Bu kaynakta geldi. Bu \u00f6dene\u011fi de projelendirilen yerlere harcayaca\u011f\u0131z\u201d dedi.<\/p>

21 k\u00f6y\u00fcn i\u00e7me ve sulama suyu ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layacak olan \u015eendere g\u00f6letinin yakla\u015f\u0131k 2 ay i\u00e7erisinde tamamlanarak hizmete sunulaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Karada\u011f, g\u00f6letin hizmete girmesiyle birlikte kendilerine y\u00f6neltilen hakl\u0131 serzeni\u015flerinde sona erece\u011fini dile getirdi.<\/p>

<\/p>

\u0130l Genel Meclisi’nin bug\u00fcne kadar yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalarla g\u00fczel i\u015fler ba\u015fard\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Karada\u011f, \u201cYerel se\u00e7imler yakla\u015f\u0131yor. Meclis \u00fcyelerimiz hangi yerle\u015fim yerine giderlerse gitsinler gerek muhtarlar gerekse k\u0131rsal kesimde ya\u015fayan vatanda\u015flar taraf\u0131ndan yerel milletvekili gibi kar\u015f\u0131lan\u0131yorlar. Bizim davam\u0131z millete hizmet davas\u0131 diyen cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Hizmetlerimiz devam edecek\u201d ifadelerini kulland\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti \u00c7orum \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Karada\u011f, k\u0131rsalda zaruri ihtiya\u00e7lardan \u00f6te konfora dayal\u0131 ihtiya\u00e7lar\u0131n konu\u015fuldu\u011funu belirterek, \u201cKentsel ya\u015fam\u0131n b\u00fct\u00fcn g\u00fczelliklerinden k\u00f6ylerimizde faydalan\u0131yor\u201d dedi.","prev_link":"http://www.akparticorum.org.tr\/tr\/haber\/karadag-huzurevi-sakinlerinin-ellerini-opup-hayir-dualarini-aldi\/38239","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/karadag-esnafin-sorunlarini-dinledi\/38158\/19","haber_url":"http://www.akparticorum.org.tr\/tr\/haber\/karadag-esnafin-sorunlarini-dinledi\/38158"}]