Yerel yönetimlere destek verdik

Yerel yönetimlere destek verdik

Dünyada ve Türkiye’de son dönemde ortaya çıkan gelişmeler yönetim ve planlama anlayışlarında köklü değişiklikler meydana getirdi. Bu değişim sonucunda, yerel potansiyelleri yine yerel kaynaklarla planlamak ve uygulamak ilkesini temel almaya başladık. Bölgeler arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla bölgesel projeleri hayata geçirdik.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSIYLA ÇORUM GELİŞİYOR (OKA)

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum’u ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan küresel bir kente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak için kuruldu. Ajans, sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla;

  • Bölge planları hazırlamak,
  • Bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek,
  • Mali ve teknik destekler vermek,
  • İşbirliği ve koordinasyon sağlamak,
  • Yatırım tanıtım ve destek faaliyetleri gerçekleştirmek gibi temel görevlerinin yanında, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini de yürütmektedir.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2009-2016 yılları arasında; 195 milyon TL’den fazla bütçeye sahip 545 projeye yaklaşık 100 milyon TL hibe desteği verdi.

Ayrıca Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Çorum ilimizde 130 projeye 28,6 milyon TL’lik destek sağlamış, yararlanıcıların eş finansmanıyla toplam 51,6 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturmuştur.