Son 14 yılda Çorum’a 2 milyar tl destek verdik

Son 14 yılda Çorum’a 2 milyar tl destek verdik

            Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Çorum’daki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 1 Milyar 586 Milyon TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Çorum’a yaptığı 438 Milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam  2 Milyar 24 Milyon TL’ye ulaştırdık.

KREDİ DESTEKLERİ VE HİBELER

            İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 280 adet iş için 370 Milyon TL kredi, 68 Milyon TL hibe olmak üzere toplam 438 Milyon TL tahsis edilmiştir.

DEVAM EDEN İŞLER

            Şehircilik sektöründe 5 adet, içmesuyu sektöründe 4 adet, üstyapı sektöründe   4 adet ve diğer altyapı sektöründe 9 adet olmak üzere sözleşme bedeli 79.856.801 TL olan toplam 22 adet iş devam etmektedir.      

TAMAMLADIĞIMIZ İŞLER

            Harita sektöründe 15 adet, içmesuyu sektöründe 8 adet,  imar planı sektöründe 9 adet, atıksu sektöründe 6 adet ve üstyapı sektöründe 17 adet olmak üzere 126 Milyon TL maliyetli toplam 55 adet iş bitirilmiştir.    

GENEL BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR        

            İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 1 Milyar 586 Milyon TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra   1 Milyar 423 Milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.