Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık olarak Ticaret erbabımızın, esnafımızın, üreticimizin rekabet gücünü ve finansmana ulaşma imkânlarını artırmak, uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla birçok projeyi ve e-devlet uygulamalarını bürokrasiyi azaltacak şekilde hızla hayata geçiriyoruz.

ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZ

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

AHİLİK KÜLTÜR VE FELSEFESİNİ YAŞATIYORUZ

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

  • Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
  • Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
  • Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde ahilik kutlamalarına yönelik:

2012-2016 yılları arasında düzenlenen   Ahilik Haftası kutlamalarında Mehteran ve Halk Oyunları gösterileri,şiir yarışmaları,esnaf ziyaretleri, yılın Ahisine plaket verilmesi ,Ahilik pilavı ikramı ve Ahi teşkilatı mensuplarına mevlidi şerif okutulması gibi etkinlikler düzenlenmiştir.

İÇ TİCARET

HEDEFİMİZ; ÜLKEMİZİ DÜNYANIN SAYILI TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPMAK

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde iç ticarete yönelik:

. 2012 Aralık ayında Bakanlığımız tarafından ilimizde Yeni Türk Ticaret Kanununun tanıtımı ile ilgili Genel Müdür İsmail YÜCEL tarafından Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının Konferans salonunda seminer verilmiştir.

. Müdürlüğümüz tarafından  ilimiz 2016 yılı Ekonomik Görünüm Raporu bir kitap şeklinde  hazırlanarak Bakanlığımız ve ilgili kurumlara gönderilmiştir.

TARLADAN SOFRAYA TİCARETTE GÜVEN SAĞLANDI

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

- Müdürlüğümüz Hal Hakem Heyetine 2012-2016 yılları arasında 1 adet şikâyet başvurusu yapılmış ve sonuçlandırılmıştır.

ŞİRKET KURMAK ARTIK ÇOK KOLAY

Girişimcilerimize şirket kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden on-line olarak kısa sürede tamamlama imkânı getirerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağladık.

Ayrıca, girişimcilerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan prosedürler ve maliyetler azaltılarak şirket kuruluşunun daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması sağlandı.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde şirketlerimize yönelik:

-Müdürlüğümüzce 2015 yılında 46 şirket genel kuruluna ;2016 yılında 12 şirket genel kuruluna katılım sağlanmıştır.

TÜKETİCİ HAKLARI

TÜKETİCİLERI DAHA İLERI SEVİYEDE KORUMAYA YÖNELİK TEDBİRLER ALIYORUZ

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:

- İl Müdürlüğümüz Tüketici Hakem Heyetine 2012-2016 yılları arasında 82.621 tüketici şikâyeti başvurusu gerçekleşmiş, bunlardan 54.501 adeti tüketicinin lehine, 27.118 adeti tüketicinin aleyhine sonuçlandırılmış, 1002 adet başvurunun ise işlemleri devam etmektedir.

-İl ve ilçe Hakem Heyeti Raportörlerine yönelik Yeni TUBİS eğitimi verilmiş olup bu kapsamda tüketicilere daha iyi bir şekilde hizmet verilmeye başlanmıştır.

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE “GÜVENSİZ ÜRÜNE SIFIR TOLERANS”

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

-İl Müdürlüğümüz Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetleri kapsamında 2012-2016 yılları arasında 473 firmada denetim gerçekleştirilmiş, denetimler sonunda 4 firmaya 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince satıştan kaçınma ve fiyat etiket uygunsuzluğu nedeniyle 1,427 TL idari para cezası kesilmiştir.

- Kapıdan Satış Yetki Belgesine istinaden işyeri dışında yapmış olduğu uygunsuz satış işlemleri ile ilgili 1(bir)  firmaya 4,648 TL idari para cezası uygulanmıştır.

TÜKETİCİ ŞIKAYETLERİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ÇÖZÜYORUZ

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1.011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

KOOPERATİFLERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

- İl Müdürlüğümüz tarafından Genel Kurul Toplantısı yapan Kooperatif, Anonim Şirket ve Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına 482 Bakanlık Temsilcisi görevlendirmesi yapılmış, ayrıca 7 (yedi) Kooperatife de kuruluş izni verilmiştir.