Çorum’a son 14 yılda 301,3 milyon tl çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Çorum’a son 14 yılda 301,3 milyon tl çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

ÇEVREYİ KORUYORUZ, ATIKLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

• 7 adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım

• 3 adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

• 1 adet Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama

• 1 adet Tehlikeli Atık Geri Kazanım

• 11 adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

•1 adet Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisini şehre kazandırdık.

ATIK SULARI ARITIYORUZ

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Çorum’da 2003 yılında yalnızca 1 adet olan atık su arıtma tesisini 19’a çıkardık. Bu tesisler toplam 320.003 kişiye hizmet etmektedir.

Çorum’daki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2003 1

2016 19

ALTYAPIYI GELİŞTİRİYORUZ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ BİTİRİYORUZ

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Çorum için 18 milyon TL ödenek ayırdık.

Çorum ilinde ayrıca AB çevre proje destekleri kapsamında Çorum Entegre Katı Atık Projesi için yaklaşık 6,5 milyon TL tutarında yatırım yaptık.

Bu dönemde Çorum’daki belediyelere 41 adet çevre temizlik aracı hibe ettik.

TEMİZ HAVA, SAĞLIKLI YAŞAM

Çorum ilinde hava kalitesini daha da iyileştirdik. Samsun Temiz Hava Merkezi’ne bağlı Çorum ilinde 3 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. Çorum ilinde 2009 yılından itibaren kükürtdioksit emisyonlarında %32, partikül madde emisyonlarında ise %48 azalma sağladık.

GÜVENLİ YAŞAM, KENTSEL DÖNÜŞÜM

Son 13 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Bu kapsamda;

Çorum ili Osmancık ilçesinde 1 adet alan “Riskli Alan” ilan edildi. Riskli alanın toplam büyüklüğü 166,24 hektar, toplam nüfusu 24.848 kişi, toplam bina sayısı 3.192 adet, toplam birim sayısı yaklaşık 6.212’dır.

Bu risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Çorum ilinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak. Ayrıca; 1.502 adet binada 2.605 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 1.225 adedi yıkılmıştır.

Çorum iline kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 13 milyon TL kaynak ayırdık.