Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak Çorum ilinde 2002-2016 yılları arasında çok sayıda yatırım gerçekleştirdik; yerel yönetimlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli miktarda kaynak aktardık.

2002-2016 yılları arasında “Katılım Öncesi AB Mali Yardımları” çerçevesinde hibe desteği sağlayarak Çorum ilinde toplam 771 projeye yaklaşık 76,3 milyon avro değerinde kaynak aktardık; önemli projeleri hayata geçirdik.

2004-2016 dönemi boyunca Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus +) kapsamında gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 173 projeye yaklaşık 4,6 milyon avro’luk destek aktardık.

Katılım Öncesi AB Mali Yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanındaki 66 projeye yaklaşık 9,1 milyon avro hibe desteği sağladık.
Katılım Öncesi AB Mali Yardımı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Çevre Operasyonel Programı kapsamında 16,8 milyon avro bütçeli Çorum Entegre Katı Atık Projesini hayata geçirdik.
Katılım Öncesi AB Mali Yardım Aracı kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordinasyonu yapılan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı kapsamında Çorum, Samsun, Trabzon, Gaziantepve Kahramanmaraş illerinde yürütülen Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ'lerin Güçlendirilmesi Projesini hayata geçirdik.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında Çorum ilindeki 529 projeye yaklaşık olarak 45,5 milyon avro hibe desteği sağlandı.
Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları kapsamında finanse edilen Batı Karadeniz İş ve İnovasyon Ağı projesine 150 bin avro destek sağlandı.

Yerel düzeyde yeni uygulamalar başlattık

İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığının işbirliği içerisinde 81 Valilikte AB ve Proje Merkezleri kurulmasını sağladık. Bu kapsamda Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu 2010 yılında hizmete girdi.