Türk edebiyatı elektronik ortama geçecek

Türk edebiyatı elektronik ortama geçecek

E-kitap çalışmaları kapsamında Türk edebiyatının klasik kaynakları elektronik ortamda yayınlanacaktır.

Söz dağarcığımızın yoksullaşmasını ve yozlaşmasını engellemek için dilimizin temel kaynakları seçilecek, kapsamlı (etimolojik, vb.) sözlükler hazırlanacak, bunlar elektronik ortamda kullanıma sunulacaktır.