Sanatın desteklenmesine ve yaygınlaştırılmasına destek!

Sanatın desteklenmesine ve yaygınlaştırılmasına destek!

Geleneksel sanatlarımızın desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için ilgili STK’ların faaliyetlerine destek verilecektir. Bu amaçla kaliteli ve değerli projelere kaynak sağlayacak bir Geleneksel Sanatları Destekleme Programı (GSDP) oluşturulacaktır. Bu programın kaynakları resmi ve özel katkılardan sağlanacaktır.