Kentsel dönüşüm hamleleri

Kentsel dönüşüm hamleleri

Gecekondu bölgelerinde yaşayan insanlarımız kentsel dönüşüm neticesinde mülkiyeti kendisine ait, güvenli yaşam alanlarına kavuşacak.

Kentsel dönüşüm uygulamalarını, sismik haritaları esas alarak Marmara havzasından başlatıp Ege ve Doğu Anadolu bölgelerine yayacağız.