Güçlü yerli savunma sanayisi

Güçlü yerli savunma sanayisi

Savunma sanayisi alanında dışa bağımlılığı azaltacak şekilde tasarımdan üretime kadar bütün aşamalarda yerli savunma sanayisi güçlendirilecektir. Savunma sanayisinin gelişiminde yurtiçi Ar-Ge projelerine ve teknoloji yönetimine büyük önem verilecektir.