E-Devlet hızlı Türkiye

E-Devlet hızlı Türkiye

Türkiye, uluslar arası e-dönüşüm sıralamalarında ilk 10 ülke arasına girecektir. 2019 yılına kadar kağıt ortamında sunulan hizmetlerin tümü elektronik ortamda sunulur hale getirilecek. Eğitim ve desteklerle nüfusumuzun 2015’e kadar yüzde 60’ı, 2019’a kadar % 70’i, 2023’te ise % 80’i bilgisayar okuryazarı olacaktır.