Daha fazla özel üniversite!

Daha fazla özel üniversite!

Özel üniversitelerin kurulmasına imkan veren hukuki düzenlemeleri yapacak, özel ve vakıf üniversitelerinin yükseköğretim içerisindeki payının artırılması için gerekli tedbirleri alacağız.