Çalışabilecek durumdaki her engelliye iş!

Çalışabilecek durumdaki her engelliye iş!

Engellilere yönelik sosyal hizmetin bir hak olduğu anlayışından hareketle; çalışabilecek durumda olan engellilere daha fazla istihdam imkanı sağlayacağız.