Atıklara düzenleme

Atıklara düzenleme

Katı atık depolama tesisleri, tüm belediye nüfusuna hizmet verecek şekilde yaygınlaştırılacak.

Ambalaj atıklarının yüzde 38 olan geri dönüşüm oranı, yüzde 60’a çıkarılacak.

Geri dönüşümle atıklardan elektrik ve ısı enerjisi elde etmek için yürütülen çalışmalar hızlandırılacak.